av无码波多野结衣在线看

大本营组织登山比赛,飞羽队得了冠军,他们上山每分钟走40米,18分钟到达山顶,然后按原路下山,用了12分钟,请你算一算,飞鱼队上下山平均每分钟走多少米?

问题描述:

av无码波多野结衣在线看大本营组织登山比赛,飞羽队得了冠军,他们上山每分钟走40米,18分钟到达山顶,然后按原路下山,用了12分钟,请你算一算,飞鱼队上下山平均每分钟走多少米?

四年级 1个回答 分类:数学 2019-07-10

问题解答:

我来补答

方法一

av无码波多野结衣在线看       40×18=720(米)

av无码波多野结衣在线看       720÷(18+12)

       =720÷30

       =26(米)

 

 

方法二

av无码波多野结衣在线看      下山的速度:40*18除以60=12米/每分

      平均速度:(40+12)除以2=26米/每分

 
 
展开全文阅读
剩余:2000